Gå till sidans innehåll

Att identifiera inlärningssvårigheter

Det lönar sig att ta inlärningssvårigheter på tal om de stör det dagliga livet, studierna eller arbetet. Att identifiera och bedöma svårigheterna är utgångspunkten för att få rätt stöd.

Allvarliga inlärningssvårigheter och utvecklingsstörningar identifieras vanligtvis i barndomen och har en djupgående inverkan på en persons livslopp. Även begränsade inlärningssvårigheter upptäcks ofta senast i skolan. Specialläraren kan bedöma läs-, skriv- eller matematikfärdigheterna. Talterapeuterna undersöker språkliga färdigheter och problem med dessa. En psykolog eller neuropsykolog undersöker inlärningsförmåga och inlärningssvårigheter mer omfattande.

Vilka är nackdelarna med inlärningssvårigheter?

Nackdelarna beror inte bara på ålder utan också på personens andra egenskaper och livsfas. För en ung vuxen som försöker komma ut i arbetslivet är utmaningarna annorlunda än för en grundskoleelev som kämpar med att skriva eller en pensionerad företagare. Ett barn eller en ung person med inlärningssvårigheter eller uppmärksamhetsstörningar har ofta en svårare lärstig än sina jämnåriga. Att lära sig nya saker tar tid och kan kräva särskild ihärdighet och stöd.

Utmaningarna med att bearbeta information under barndomen kan senare i livet förvärras vid hjärnsjukdomar eller -skador. Det kan bli svårare att använda kontrollmetoder som förvärvats tidigare i livet. Om en person som har haft en stroke till exempel har dyslexi, kan hen utveckla problem med visuell uppmärksamhet och minnessvårigheter ovanpå detta. Detta kan göra det svårt att ta till sig ny information.

Uppdaterad 12.3.2021