Gå till sidans innehåll

Att stödja koncentration och uppmärksamhet

Koncentration och ostörd uppmärksamhet kan främjas genom att planera aktiviteterna och indela dem i perioder och genom att skapa ett lugnt arbetsutrymme.

Minska på störande element

 • Anpassa din miljö så att den är lämplig för att koncentrera sig

 • Stäng av TV:n/radion (eller lägg på lugn bakgrundsmusik).

 • Sätt telefonen på ljudlös.

 • Stäng fönstret.

 • Använd öronproppar eller hörselskydd.

Undvik brådska

 • Börja i tid.

 • Försök inte att göra för många saker på för kort tid.

 • Gör bara en sak i taget.

Dela upp det du gör

 • Ta tillräckligt många korta pauser.

 • Återgå till den oavslutade uppgiften omedelbart efter pausen.

 • Planera in de mest krävande uppgifterna vid den tidpunkt på dagen då du är som mest alert.

 • Använd vid behov uppgiftslistor.

Undvik avbrott

 • Stäng av telefonen.

 • Läs din e-post endast vid vissa tidpunkter på dagen.

 • Berätta det för andra när du vill arbeta utan avbrott.

Undvik belastande situationer

 • Gå vidare till en ny uppgift först när du har avslutat den föregående.

 • Planera din dag så att du kan uträtta ärenden eller röra dig vid en tidpunkt då det är mindre buller och färre människor i omgivningen.

Uppdaterad 12.3.2021