Gå till sidans innehåll

Neuropsykologisk rehabilitering på distans

Neuropsykologisk rehabilitering kan genomföras med hjälp av applikationer som utnyttjar fjärrteknik. Det har också utvecklats digitala rehabiliteringsprogram.

Neuropsykologisk rehabilitering kan ges vid personliga mottagningsbesök, men med modern teknik kan hjälp även ges på distans. Distansrehabilitering lämpar sig väl för patienter som har svårt att komma till mottagningen eller för vilka tjänsterna finns långt hemifrån.

  • För distansrehabilitering via video krävs en modern dator eller surfplatta, kamera och mikrofon samt en fungerande nätverksanslutning. Distansrehabiliteringens mål och allmänna tillvägagångssätt skiljer sig inte mycket från rehabilitering som sker ansikte mot ansikte, men arbetssätten och de verktyg som används kan vara annorlunda.

  • Distansrehabiliteringen kan också vara ett digitalt rehabiliteringsprogram som utarbetats av experter och som genomförs självständigt. Digital rehabilitering avser arbete som patienten och vårdgivaren utför vid olika tidpunkter, via en dataskyddad nätverksanslutning.

Neuropsykologisk nätrehabilitering

Neuropsykologisk nätrehabilitering är en vårdväg för digital rehabilitering som stöder återhämtningen och symtomhanteringen för vuxna patienter med plötslig hjärnskada. Patienten kommer åt vårdvägen via Hälsobyns Min vårdväg. Den digitala vårdvägen lämpar sig för personer som har varit sjuka eller funktionshindrade i mindre än ett år och som kan arbeta självständigt på webben. Vårdvägen tar cirka två månader.

Vårdvägen för nätrehabilitering omfattar åtta sessioner som innehåller information, symtombedömningar i form av enkäter och övningar som man i vardagen kan göra hemma. Kamratberättelserna som kommer emot i olika skeden av vårdvägen ger virtuellt kamratstöd. Även om rehabiliteringsdeltagaren fortskrider på vägen självständigt och i sin egen takt, följer neuropsykologen med framstegen, kommenterar vid behov och svarar på frågor. Tjänsten kan användas var som helst i Finland.

Uppdaterad 11.5.2021