Siirry sivun sisältöön

Tietoa päättely- ja ongelmanratkaisukyvystä

Neurologiset sairaudet ja vammat voivat aiheuttaa muutoksia monimutkaisissa henkisissä kyvyissä ja tiedonkäsittelytaidoissa.

Päättelyllä tarkoitetaan ihmisen kykyä kerätä itsestään ja ympäristöstään havaintoja, joiden perusteella tehdään johtopäätöksiä. Ongelmanratkaisu edellyttää aina monipuolista tiedonkäsittelyä, kuten ongelman havaitsemista, kielellistä ymmärtämistä, työmuistia, kohdennettua tarkkaavuutta sekä sujuvaa toiminnanohjausta. Ongelmatilanteessa ratkaisua etsitään edeten joko yksityiskohtaisesta tiedosta yleiseen kokonaiskuvaan tai päinvastoin.

Tiedonkäsittelytoimintojen muutokset tulevat tyypillisesti esiin vaativissa ongelmanratkaisu- ja päättelytilanteissa. Aivotoiminnan syystä tai toisesta häiriintyessä esimerkiksi vuosikausia tietokonetta käyttänyt henkilö ei välttämättä enää löydäkään ratkaisua tulostimen toimintahäiriöön, toimistotyöntekijä ei suoriudu uudenlaisesta kirjaamistehtävästä tai kauppias suunnittelee väärin tilausten ajankohtia, mikä aiemmin hoitui rutiinilla.

Päättelykyvyn vaikeudet saattavat vaikuttaa myös päivittäisten ongelmien selvittämiseen kuten ruoanlaiton pulmakohtiin, erilaisten laitteiden käyttöön, viranomaisten kanssa asiointeihin tai harrastuksiin. Arkistenkin ongelmien selvittäminen edellyttää monenlaisia kykyjä, kuten päättelyä, luovaa ajattelua ja päätöksentekoa.

Päivitetty 12.3.2021