Hedelmällisyyteen vaikuttavat tekijät

Hedelmällisyyteen vaikuttavat monet tekijät, kuten ikä, elintavat, päihteiden käyttö ja krooniset sairaudet. Nämä tekijät tulisi ottaa huomioon raskautta suunnitellessa ja selvittää, mihin voi itse vaikuttaa.

​Perheen perustamista suunnittelevan pariskunnan on hyvä kiinnittää huomiota kokonaisterveydentilaansa. Oikeanlaisella ruokavaliolla ja liikuntatottumuksilla luodaan hyvä pohja terveelliselle elämälle. On hyvä pitää huolta riittävästä unesta, liikunnasta, hyvästä ravinnosta, päihteettömyydestä, vapaa-ajasta ja ihmissuhteista.​​

​​​​