Siirry sivun sisältöön

Tietoa lapsettomuuden syistä

Lapsettomuuden syitä voivat olla esimerkiksi ovulaatiohäiriöt, endometrioosi tai siemennesteen heikentynyt laatu. Sukusolut saattavat olla heikkolaatuisia tai puuttua kokonaan. Lapsettomuuden syy voi olla sosiaalinen, kuten vanhempien ollessa samaa sukupuolta tai sopivan kumppanin puuttuessa.

Tahattoman lapsettomuuden (infertiliteetin) kohtaa noin joka kuudes pariskunta. Nykyisillä tutkimusmenetelmillä suurimmalta osalta löytyy jokin mahdollinen selittävä tekijä alentuneeseen hedelmällisyyteen. Osalla lapsettomuus on selittämätöntä, eli mitään merkittävää syytä raskaaksi tulon viivästymiselle ei löydetä.

Toteutumaton raskaustoive voi olla myös itsellisellä naisella tai miehellä tai nais- tai miesparilla. Itsellisille miehille ja miespareille ei tällä hetkellä tarjota Suomessa lapsettomuushoitoja, sillä laki kieltää sijaissynnytyksen. Heille perheenperustamistapoja ovat perheen sisäinen adoptio sekä sijaisvanhemmuus. Itsellisten naisten ja naisparien hoidot edellyttävät luovutettujen sukusolujen käyttöä näihin hoitoihin perehtyneissä yksiköissä. Nykyään myös julkisessa terveydenhuollossa on mahdollisuus saada hoitoa luovutetuilla sukusoluilla.

Raskauden alkamisen todennäköisyys ehkäisyn jättämisen jälkeen

Mikäli toivomasi raskaus ei ole alkanut vuoden sisällä ehkäisyn poisjättämisestä, kannattaa hakeutua lapsettomuustutkimuksiin. Tutkimuksiin kannattaa hakeutua jo aikaisemmin, mikäli kuukautiskierto on hyvin epäsäännöllinen, yhdynnöissä on merkittäviä ongelmia tai taustalla tiedetään olevan muita hedelmällisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Alkututkimuksiin voi hakeutua joko julkiseen perusterveydenhuoltoon (esimerkiksi terveyskeskuslääkäri tai opiskelijaterveydenhuolto), yksityislääkärille (yleislääkäri, gynekologi) tai yksityiselle lapsettomuusklinikalle. Varsinaiset lapsettomuustutkimukset tehdään yleensä erikoissairaanhoidossa. Lapsettomuustutkimuksilla selvitetään, onko lapsettomuuteen olemassa jokin hoidettavissa oleva taustasyy vai suositellaanko pariskunnalle lapsettomuushoitojen harkintaa.

Lapsettomuuden syiden jakaantuminen
Lapsettomuuden syiden jakaantuminen

Jos tutkimuksissa ei löydy merkittävää syytä sille, miksi raskaus ei ole yrityksestä huolimatta alkanut, kehotetaan paria usein jatkamaan raskauden yrittämistä. Näin toimitaan siksi, että tutkimuksien mukaan noin puolet pareista saavuttaa toivotun raskauden vielä toisen yritysvuoden aikana.

Terveys- ja sairaushistorian selvittelyillä sekä kohdennetuilla veri- ja muilla tutkimuksilla selvitetään lapsettomuuden syitä. Mahdollinen selittävä tekijä todetaan erityisesti naisella tai miehellä noin puolella pareista ja molemmilla noin neljäsosalla, mutta noin neljänneksellä mitään selittävää syytä ei havaita.

Päivitetty 4.11.2020