Parisuhde ja seksuaalisuus

Parisuhde on yksi elämämme merkittävimmistä ihmissuhteista. Jos parisuhde voi hyvin, lisääntyy myös henkinen hyvinvointimme, joka heijastuu myös lähiympäristöömme. Parisuhdetta kannattaa pyrkiä hoitamaan.

Parisuhteeseen kuuluvat eri vaiheet. Alussa on yleensä ensin jonkinlainen rakastumisen, voimakkaan kiinnostuksen tai jopa hullaantumisen vaihe. Kumppani nähdään yleensä vahvasti positiivisessa valossa. Rakastumista seuraa itsenäistymisvaihe, joka on mahdollinen ainoastaan sitoutuneessa suhteessa.

Itsenäistymisvaiheessa haetaan rajoja yhdessä ja erillään ololle. Tässä vaiheessa havaitaan usein myös, ettei kumppani ollutkaan se, joksi häntä aluksi luulimme. Viimeisenä vaiheena voidaan puhua rakkausvaiheesta. Siinä on kyse todellisen itsen ja toisen kohtaamisesta ja hyväksymisestä. Edellytys toisen rakastamiselle on se, että ensin voi rakastaa omaa itseään.

Vinkkejä parisuhteeseen

  • Älä ole liian hallitseva.
  • Pidä arvossa kumppanisi asenteita, arvoja ja elämäntapaa.
  • Tue kumppanisi itsetuntoa ja omanarvontuntoa; älä ole ajattelematon. Ota kumppanisi huomioon teoilla ja sanoilla.
  • Kerro aidosti mutta ystävällisesti mitä tunnet – älä mökötä puhumattomana.
  • Ole uskollinen ja lojaali. Älä petä kumppanisi luottamusta.
  • Ole oikeudenmukainen. Älä etsi hyötyä kumppanistasi.
  • Näytä, että välität. Lisää hellyydenosoituksia keskelle arkea.
  • Hyväksy kumppanisi läheiset ihmissuhteet, ystävät, harrastukset ja kohtuullinen määrä omaa aikaa.

(Baxter 1986; teoksessa Miller ym. 2007 sekä Väestöliiton asiantuntijat)

Voit lukea lisää rakastumisen eri vaiheista ja parisuhteen hoitamisesta Väestöliiton sivuilta.

Seksuaalisuus parisuhteessa

Parhaimmillaan seksuaalisuus parisuhteessa on voimanlähde ja antaa parisuhteelle lujuutta ja kestävyyttä. Seksuaalisuus auttaa rentoutumaan ja kokemaan läheisyyttä, joka synnyttää intiimiyttä ja auttaa näin luomaan kiintymystä puolisoiden välille. Seksuaalisen kanssakäymisen kautta kysytään monia asioita, muun muassa: Rakastatko minua? Olenko sinulle tärkeä ja ainutlaatuinen? Henkilökohtaiset eroavuudet vaativat osapuolilta halua, kompromisseja, joustavuutta ja keinoja ratkaista eroavuudet positiivisella tavalla. Molempien tulee voida kokea, että juuri minä itse pystyn säätelemään minulle sopivaa läheisyyttä, intiimiyttä ja seksuaalielämää.

Vastuu omasta seksielämästä on ensimmäinen askel rakastelemiseen.

Seksuaalinen halukkuus vaihtelee elämäntilanteiden mukaan. Kriisitilanteissa seksielämä on luonnollisesti erilaista, kuin seesteisimmissä vaiheissa. On täysin normaalia, että välillä seksuaalielämä on enemmän tyydyttävää, välillä vähemmän. Seksuaalisuus on herkkä alue, johon parisuhteen toimimattomuus ensimmäisenä heijastuu.

Läheisyys, intiimiys ja seksuaalielämä ovat asioita, jotka ovat parisuhteessa molempien kumppaneiden vastuulla. Kummankin puolison tulee panostaa seksuaalisuhteen toimivuuteen, huolehtia sen ylläpidosta ja ilmaista sen tärkeyttä. Ennen kaikkea tulee ilmaista omia tarpeitaan ja uskaltaa pyytää montakin kertaa toiselta sitä, mikä itsestä tuntuu hyvältä. Jotta seksuaalisuus parisuhteessa olisi tyydyttävää, sinun pitää oppia tuntemaan itsesi. Tiedät, mistä itse pidät ja pystyt myös puhumaan siitä ääneen kumppanisi kanssa. Näihin taitoihin voi tarvita apua. Tutustu seuraaviin sivuihin, joilla voit harjaantua näihin asioihin.

Ole läsnä parisuhteessa. Parisuhde on se paikka, missä voi levätä ilman suorituspakkoa. Parisuhteen toimiva seksuaalisuus edellyttää, että pari kuitenkin viettää riittävän pitkän ajan yhdessä, esimerkiksi päivän tai viikonlopun, jotta tunteet toista kohtaan ehtivät nousta pintaan arjen tohinan alta. Kiireisen pariskunnan tai lapsiperheen arki on hektinen, jolloin on monesti vaikea olla aidosti läsnä. Suorittaminen, tehokkuus ja vaatimukset estävät aidon läsnäolon ja erottavat meidät itsestämme ja kumppanistamme. Läheisessä intiimissä suhteessa pitää saada jakaa omia ajatuksia, mielikuvia, tunteita ja tarpeita. Siinä on oltava mahdollisuus kokea, että parin seksuaalinen käyttäytyminen on luvallista ja hyväksyttyä. Jos huomio menee siihen, kuinka usein rakastellaan, vie se pohjan nautinnolta, ja seksuaalinen halu ja tunteet kaikkoavat ja tyytymättömyys lisääntyy.

seksuaalisuus; parisuhde

Kyllä

Päivitetty  18.10.2018