Siirry sivun sisältöön

Seksuaaliterveyden toteutumisen kannalta keskeiset ihmisoikeudet

Seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö on aina rikos.

Jokaisella ihmisellä on

  • oikeus tasa-arvoon ja elämään vapaana kaikista syrjimisen muodoista

  • oikeus vapaaseen ja aktiiviseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen

  • oikeus elämään, vapauteen, turvallisuuteen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen

  • oikeus yksityisyyteen ja luottamuksellisiin terveyspalveluihin

  • itsemääräämisoikeus ja oikeus sen tunnustamiseen lain edessä

  • oikeus ajattelun- ja sananvapauteen

  • oikeus terveyteen sekä oikeus hyötyä lääketieteen kehittymisestä

  • oikeus tietoon ja koulutukseen

  • oikeus päättää naimisiinmenosta ja lasten hankinnasta

  • oikeus vaatia näiden oikeuksien toteutumista (IPPF 2012).

Seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö voi olla muutakin kuin fyysistä. Henkistä väkivaltaa on esimerkiksi nimittely, pakottaminen, alistaminen, mitätöinti, manipulointi ja uhkailu.

Seksuaalisessa väkivallassa ja hyväksikäytössä on kyse vallasta, hallinnasta ja kontrollin käytöstä. Seksuaalinen väkivalta aiheuttaa arjen elämänhallinnan heikentymistä monella alueella.

Kuka tahansa voi joutua seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Uhri voi tuntea syyllisyyttä ja häpeää, vaikka ne kuuluisivat tekijälle.

Gynekologinen tutkimus, toimenpide, leikkaus tai synnytys voi aktivoida vanhat traumat. Jokaisella on oikeus saada apua.

Suomen ensimmäinen seksuaaliväkivaltaa kokeneiden Seri-tukikeskus on aloittanut toimintansa HYKSin Naistenklinikalla 29. toukokuuta 2017.

Päivitetty 3.2.2021