Siirry sivun sisältöön

Oman kehon muuttuminen ja halukkuus synnytyksen jälkeen

Äidiksi tuleminen muuttaa kehonkuvaa ja vaikuttaa seksuaaliseen halukkuuteen. Puolison tuki on tärkeää uuden tilanteen hyväksymisessä.

Oman kehon muuttuminen

Kehonkuvan muutosten hyväksyminen ja ajan antaminen palautumiselle on tärkeää. Puolison antama tuki on ensiarvoisen tärkeää muuttuvan naiseuden hyväksymisessä. Rakastamansa naisen kohtaaminen äitinä on uusi tilanne myös puolisolle. Puoliso kaipaa uudessa tilanteessa ymmärrystä ja tarvitsee tukea, läheisyyttä ja hellyyttä. Hellyys ja läheisyys ilman seksuaalista tarkoitusperää ovat tärkeitä.

Halukkuus

Sosiaalisten roolien muutokset, vanhemmuuden omaksuminen ja väsymys vaikuttavat parisuhteeseen ja seksuaaliterveyteen. Naisten pelko ja huoli seksuaalisen aktiivisuuden aloittamisesta, kivusta ja vauvan hyvinvoinnista heijastuvat lapsivuodeaikaan liittyvissä tutkimuksissa. Puolison vaikutus naisen halun kokemiseen synnytyksen jälkeen on vahva. Se, miten läheiseksi ja intiimiksi suhde puolisoon koetaan sekä puolison kiinnostus seksiä kohtaan määrittävät naisen halua. Haluun vaikuttaa myös emotionaalisen tuen määrä puolisoiden välillä sekä käytännön seikat, kuten kotitöiden jakaminen.

Päivitetty 4.11.2020