Siirry sivun sisältöön

Seksuaaliterveys

Seksuaalisuus on perustarve, joka on naisen elämänkaaressa aina läsnä. Se on elämän energiaa ja elämää suojeleva voima.

Seksuaalisuudessa terveys tarkoittaa kykyä ja taitoa tehdä valintoja, jotka edistävät seksuaaliterveyttä. Kaikilla on oikeus päättää omasta elämästä ja olla oman seksuaalisuuden asiantuntija. Seksuaaliterveyteen vaikuttavat muun muassa seksuaalinen minäkuva, itsen ja omien tunteiden hyväksyminen sekä fyysinen seksuaaliterveys.

Seksuaaliterveys käsitetään seksuaalisuuteen liittyväksi fyysisen, tunteellisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaksi, joka ei tarkoita vain sairauden, toimintahäiriön tai heikkokuntoisuuden puuttumista. Seksuaaliterveys edellyttää positiivista ja kunnioittavaa lähestymistapaa seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin suhteisiin sekä mahdollisuutta nautinnollisiin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin ilman pakottamista, syrjintää tai väkivaltaa. Seksuaaliterveyden ylläpitämiseksi seksuaalioikeuksia tulee kunnioittaa, suojella ja toteuttaa. (WHO 2006.)

Lapsuuden myönteiset kokemukset, mahdollisuus nauttia omasta kehosta ja muiden ihmisten arvostava suhtautuminen antavat perustan kunnioittaa ja huolehtia omasta kehosta ja sen hyvinvoinnista. Seksuaalinen kehitys tapahtuu portaittain osana psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista kehitystä sekä näiden rinnalla. Seksuaaliterveydestä voi huolehtia pohtimalla omaa seksuaalisuutta ja sitä, miten voi kokea mielihyvää tavalla, joka sopii omiin arvoihin ja ympäröiviin olosuhteisiin. Seksuaalisuus on kuin aistillisuus – kehossa ja mielessä. Voimme itse valita, miten paljon ja millä tavalla huomioimme seksuaalisuuttamme, millaisia suhteita haluamme elämässämme, mitä teemme seksuaalisille tunteille ja ajatuksille ja haluammeko muuttaa niitä.

Aistillisuus on psyykkinen vastaus siihen, mitä sallimme itsellemme. Jokainen meistä on oppinut ilmaisemaan itseään tietyllä tavalla. Aikuisen seksuaalisuuteen vaikuttavat opitut viestit muun muassa siitä, mikä on sallittua, kiellettyä, sopivaa tai ei sopivaa. Seksuaalisia reaktioita voidaan siis oppia ja toisaalta opetella uusia reaktioita ja ilmaisutapoja. Tiedostaminen lisää itsetuntemusta, rauhoittaa ja motivoi muutokseen. Muutos on aktiivinen prosessi, jossa vapaudutaan vanhasta ja etsitään ja löydetään seksuaalisen minän ulottuvuuksia.

Fyysistä seksuaaliterveyttä voi edistää tutustumalla rauhassa omaan kehoon esimerkiksi peilin avulla ja kosketuksin. Kun tuntee oman kehon, on helpompi tietää, millaisesta kosketuksesta nauttii ja millaista kosketusta toivoo mahdolliselta kumppanilta. Myös esimerkiksi rintojen säännöllinen tutkiminen on osa naisen seksuaaliterveyttä.

Seksuaaliterveyteen kuuluvat myös omasta lisääntymisterveydestä huolehtiminen ja vapaus päättää mahdollisesta suvun jatkamisesta. Sukupuolielimiin liittyvä sairaus tai vaiva voi vaikuttaa seksuaaliterveyteen heikentävästi. Vaivoista kannattaa puhua terveydenhuollon ammattilaisen kanssa sekä hakea niihin apua.

Elämänkaaren eri vaiheissa minäkuva ja seksuaalinen minäkuva muuttuvat jatkuvasti. Kehitys voi olla luontaista ja hienovaraista, mutta elämäntilanteiden muuttuessa tai kun kohtaa jotakin uutta itselle merkityksellistä, minäkuva voi muuttua rajustikin lyhyessä ajassa. Erityisesti traumaattiset kokemukset ja yllättävä minäkuvan muuttuminen esimerkiksi sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena voivat tehdä vaikeaksi olla myös seksuaalisesti onnellinen. Seksuaalisuus voi myös aluksi jäädä aivan toissijaiseksi, kun joudutaan sopeutumaan uuteen minäkuvaan. Pienemmätkin muutokset elämässä voivat heijastua voimakkaasti seksuaalisuuteen ja luoda tyytymättömyyttä itseen, kumppaniin tai parisuhteeseen.

Päivitetty 4.11.2020