Gå till sidans innehåll

Undersökning och diagnostisering av systemisk skleros, sklerodermi

Sklerodermi kan diagnostiseras med hjälp av symtom och t.ex. genom kapillärmikroskopi.

Läkare undersöker patientens hand med en apparat

En omsorgsfull och noggrann undersökning av patienten är viktig för att kunna konstatera sjukdomen. Raynauds syndrom och hudfynd är viktiga att konstatera. Autoantikroppar kan påvisas i blodet, i synnerhet antinukleära antikroppar. I den systemiska sjukdomens begränsade form kan centromerantikroppar påvisas. Om patienten har den typiska symtombilden och förutnämnda antikroppar kan påvisas i blodet, kan en diagnos ställas. Ibland påträffas en traditionell reumatoid faktor (RF) i blodet. Man försöker dessutom undersöka nagelbandens kapillärer med mikroskop, s.k. kapillärmikroskopi, som möjliggör bilddiagnostik och väldigt tidig diagnos av sklerodermi.

Förändringar i benstommen och eventuella förändringar i de inre organen kan avbildas och konstateras med hjälp av röntgen, datortomografi och magnetundersökning. Skopiundersökningar speciellt av matsmältningsorganen behövs ofta.

Uppdaterad 7.4.2022