Gå till sidans innehåll

Symtom vid fibromyalgi

Vid fibromyalgi är smärtsymtomen ofta förknippade med trötthet, störningar i tänkandet och sömnproblem.

Ofta kan patienterna också ha haft en lång historia av andra lokala smärtsymtom såsom huvudvärk, migrän, nacksmärta, magsmärta, smärtsamma käkproblem, funktionella tarmproblem, irriterad urinblåsa, kronisk ryggsmärta eller rastlösa ben osv. Hjärnan är ett lärande organ och tyvärr lär sig och utvecklas smärtsystemen i hjärnan också när de stimuleras upprepade gånger. Den vanligaste orsaken till centralisering av smärta är en långvarig lokal smärta eller ett smärtsyndrom.

Samma dysreglering av smärtnerverna reglerar även andra typer av fibromyalgi, såsom trötthet (fatigue), psykiska störningar, dvs. störningar i tänkandet (s.k. fibrofog) och sömnstörningar. Dessutom kan fibromyalgi vara förknippad med en mängd andra symtom och känslor som orsakas av obalanser i kroppens stresshormoner och autonoma nervsystem, som utlöses av ihållande smärta.

Många stressfaktorer har beskrivits som predisponerande eller förvärrande för fibromyalgi. De vanligaste är perifer regional smärta och smärtsyndrom, otillräcklig sömn och vila, övervikt, fysisk inaktivitet och psykisk stress eller hopplöshet. Dessutom är olyckor, kirurgiska ingrepp, infektioner, autoimmuna sjukdomar, hormonella förändringar som hypotyreos och klimakteriet möjliga predisponerande eller utlösande faktorer. Fibromyalgi är ett slags larm och en stressreaktion från kroppen efter ackumulerade stressfaktorer.

Uppdaterad 7.4.2022