Gå till sidans innehåll

Uppföljningsprov i samband med antireumatiska läkemedel

Anvisningar för uppföljning av läkemedelsbehandling som används vid behandling av reumatism. I termsökningen hittar du blodprov och gränsvärden för blod- och urinprov. I sökningen har man sammanställt uppföljningsprov för läkemedel som används vid behandlingen av reumatism. Du kan söka preparat enligt den aktiva substansen eller handelsnamnet. Läkemedlen är grupperade enligt följande: Traditionella antireumatiska läkemedel & Biologiska och andra nya antireumatiska läkemedel. Du kan se läkemedlen i varje grupp genom att skriva gruppens namn i sökfältet.