Gå till sidans innehåll

Om vaskuliter

Vaskulit delas in i olika sjukdomar baserat på orsaken och storleken på det inflammerade blodkärlet.

Vaskulit är en grupp relativt sällsynta sjukdomar som kan leda till en förträngning eller blockering av blodkärlen, vilket resulterar i syrebrist i olika organ eller svaghet i blodkärlets vägg och en ökad risk för blödning. Vaskulit kan ha ett förlopp som varierar från ett lindrigt symtomgivande tillstånd till en allvarlig sjukdom som hotar organens funktion. En tidig och korrekt diagnos är avgörande för behandling och prognos.

Vaskulit kan utlösas och upprätthållas av en yttre faktor eller annan sjukdom, så kallad sekundär vaskulit, eller vara en oberoende sjukdom, så kallad primär vaskulit. Utlösande faktorer är bland annat olika virus- och bakterieinfektioner, droger och läkemedel samt olika autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar och maligna tumörer. Det har varit praktiskt att klassificera primär vaskulit efter storleken på det inflammerade blodkärlet i stora, medelstora och små kärlvaskuliter.

Detta avsnitt handlar om generaliserad (systemisk) vaskulit i de medelstora och små venerna och Takayasus arterit i de stora venerna. Jättecellsarterit, en typ av vaskulit i de stora venerna, har behandlats i en annan del. Förutom systemisk vaskulit finns det lokal vaskulit som är begränsad till ett enda organ, t.ex. cerebral vaskulit, men dessa diskuteras inte här.

Uppdaterad 7.4.2022