Gå till sidans innehåll

Kamratstöd vid reumatiska sjukdomar

Reumaföreningarnas kamratstödsverksamhet erbjuder kamratstöd. Kontakta reumaföreningen i ditt område.

Genom din egen patientorganisation kan du delta i möten och hitta andra i samma situation. Det lönar sig att värna om det mentala välbefinnandet, det hjälper dig att anpassa dig till den kroniska sjukdomen.

Finns det månne andra som har samma sjukdom?

Detta är vad en åttaåring med diagnosen barnreumatism frågade sina föräldrar. Familjen besökte kamratstödsgruppen Reumalapset ja vanhemmat för att söka kamratstöd för barnet och samtalspartner för föräldrarna för att klara av vardagen.

Jag har haft ledgångsreumatism i tre år och har inte träffat någon annan med samma sjukdom

Detta berättade en person med ledgångsreumatism som för första gången deltog i en kamratstödsgrupp. I gruppen ingick 12 andra personer med samma sjukdom.

Vad är kamratstöd?

Kamratstöd är en systematisk stödverksamhet mellan två personer eller i grupp. De som deltar i kamratstöd är jämlika sinsemellan. Kamratstöd bygger på en liknande livserfarenhet och jämlikhet, tolerans, tillit, att bli hörd och förstådd, samt att möta och få stöd av människor som har genomlevt liknande livsskeden.

I kamratstödsgrupper är det vanligt att man turvis berättar om sina egna erfarenheter, antingen fritt eller enligt ett överenskommet tema. Aktivt lyssnande är en viktig del av kamratstödet.

Man kan diskutera och gestalta sin egen situation genom att prata med någon som erbjuder kamratstöd. Ofta är en person med samma sjukdom bäst på att hjälpa en annan person att anpassa sig till sin sjukdom genom att lyssna och stöda. Kontakten och diskussionen kan ske per telefon eller ansikte mot ansikte.

Kamratstödstjänster som tillhandahålls av föreningar

Reumaförbundet utbildar kamratstödjare och ledare för kamratsstödsgrupper i sina medlemsföreningar och ordnar regelbundet ytterligare utbildning för dem. Aktörerna är frivilliga.

Vid sidan om den vård, information och det stöd som ges av vårdpersonalen kan kamratstöd från andra i samma livssituation hjälpa en att klara av vardagen. Kamratstödet sker på frivillig grund och bygger på kamratstödjarens egen livserfarenhet, livskunskap och personlighet. Kamratstödet baserar sig på en vanlig människas kunskaper och färdigheter och ersätter inte professionell hjälp, utan kompletterar den. En kamratstödsgrupp erbjuder möjligheten att utbyta erfarenheter, kunskap och stöd.

I reumaföreningarna förverkligas kamratstödsverksamheten genom kamratstödsgrupper som baserar sig på diskussion och kamratstödsaktiviteter. Även många aktivitetsgrupper fungerar som kamratstödsgrupper. Motionsgrupper som kombinerar upprätthållande av fysisk kondition med mentalt stöd är särskilt populära.

Reumaföreningarnas kamratstödsverksamhet erbjuder kamratstöd. Kontakta reumaföreningen i ditt område.

En närstående som kamratstödjare för en reumapatient

Att stödja, finnas där och lyssna är saker som vem som helst kan erbjuda en närstående person eller någon annan. Det behövs ingen utbildning.

Det räcker med genuin mänsklig närvaro. Om det handlar om en närstående person får du samtidigt själv stöd. Som gäst lönar det sig att lyssna, du kan lära dig mycket!

Uppdaterad 28.4.2022