Gå till sidans innehåll

Plötsliga situationer där reumatikern behöver uppsöka vård

De speciella situationerna kan bero på den reumatiska sjukdomen eller vara tecken på en annan sjukdom. ​ Hur fungerar termsökningen? Du kan söka information genom att skriva in 1–2 nyckelord i sökfältet.

10 sökresultat

Akut njursvikt i samband med sklerodermi
​Sklerodermi kan vara förknippat med akut njursvikt. Symtomen kan vara en plötslig minskning av urinutsöndringen, svullnad, särskilt i de nedre extremiteterna och ögonlocken, och en plötslig...
Bakteriell artrit
​Vid misstanke om bakteriell ledinflammation, med symtom som ledvärk och tydlig ömhet vid rörelse samt rodnad runt leden och feber, bör du alltid uppsöka akutmottagningen för utredning och...
Förvärring av lupussymtom
​Vid betydande eller onormal aktivering av lupus SLE-symtom bör du kontakta det behandlande sjukhuset.
Neurologiska symtom i extremiteterna
Olika neurologiska symtom i extremiteterna, såsom kraftlöshet och domningar, kan vara förknippade med exempelvis nervkompression i märgkanalen som orsakats av en ryggradsfraktur till följd av en...
Plötslig knölros i huden
​Plötslig knölros i huden kan orsaka rodnad och blåaktiga, fasta, ömma knölar på huden. Dessutom har man ofta feber och det kan uppstå smärtsamma sår på huden eller slemhinnorna i munnen. Detta kan...
Plötslig momentan dimsyn
Plötslig momentan dimsyn, dvs. Amaurosis fugax, som kan vara förknippad med jättecellsarterit, kräver omedelbar undersökning och behandling.
Plötslig svår ledsmärta och svullnad utan feber
​Plötslig svår ledsmärta och svullnad utan feber är ofta ett tecken på ett giktanfall. Om det uppträder första gången bör du ta dig till undersökningar för att utesluta en eventuell...
Plötslig svår olycksrelaterad ryggsmärta
Plötslig svår olycksrelaterad ryggsmärta hos en reumapatient kan vara förknippad med en osteoporotisk fraktur i ryggraden. Om smärtan åtföljs av förändringar i blås- eller tarmfunktionen, domningar...
Svår andnöd eller blodiga upphostningar
​Orsaken till svår andnöd eller blodiga upphostningar bör identifieras omedelbart och behandling bör sökas på närmaste akutmottagning. Av reumatiska sjukdomar kan till exempel blodkärlsinflammation...
Svår bröstsmärta
​Svår bröstsmärta kan vara ett tecken på en plötslig hjärtattack. Då måste du söka vård snabbt. Det kan också vara ett symtom på till exempel en revbensfraktur på grund av en olycka, en klämd...