Gå till sidans innehåll

Symtom vid systemisk skleros, dvs. sklerodermi

Sklerodermi omfattar nästan alltid att huden på fingrar och tår blir vit och förhårdnas, samt vid sjukdomens omfattande form även symtom på de inre organen.

Raynauds fenomen i tre stadier. Händer med vita fingrar.

Sjukdomen debuterar nästan utan undantag som en störning av blodcirkulationen i fingrar och tår. Raynauds syndrom (vita fingrar) är typiskt. På grund av de små blodkärlens tendens att dra ihop sig blir fingrarna först vita, sedan mörka och till sist klarröda i en kall omgivning.


Ben med rödaktiga knölar under knäet

I sjukdomens omfattande systemiska form uppkommer Raynauds fenomen samtidigt som de andra symtomen, en kort tid före den egentliga diagnosen. I sjukdomens begränsade form uppkommer Raynauds fenomen många år före de övriga symtomen.

I synnerhet i sjukdomens begränsade form debuterar hudens förhårdnad vanligtvis i fingrarna. Huden på fingrarna blir svullen och växer småningom fast i den underliggande vävnaden. Rynkor och hudveck försvinner och det blir omöjligt att nypa tag i huden med fingrarna. Under årens lopp blir huden stram och tunnas ut, ibland kan kalkavlagringar bildas under huden.


Mun med röda fläckar på huden och läpparna och ihopdragen mun

I lindriga fall begränsas hudförändringarna till fingrarna, men de kan också spridas över hela kroppen. När ansiktet drabbas av sklerodermi blir det uttryckslöst och munnen blir hopsnörpt.

Sklerodermi begränsas i början till huden, men speciellt i sjukdomens systemiska form kan förändringarna i bindväven sprida sig till inre organ. Ärrbildning i matstrupen är rätt vanligt och då blir matstrupen röraktig, dess rörelser upphör och det blir svårt att svälja maten. När maten inte längre rör sig normalt ner i magsäcken kan man få uppstötningar av osmält mat. Irritation i struphuvudet är vanligt, rösten kan bli hes och det blir lättare hål i tänderna. Muskelinflammation kan förekomma. Lungfibros, dvs. en bindvävsansamling i lungorna, allvarlig njursjukdom, förhöjt blodtryck i lungartären, blodtryckssjukdom, samt ärrbildning i tarmkanalens väggar är allvarliga symtom.

Uppdaterad 7.4.2022