Gå till sidans innehåll

Uppföljning inom primärvården av patient med ledgångsreumatism

Uppföljningen av en patient med ledgångsreumatism ordnas regionalt på reumamottagningen eller hos den egna läkaren.

Den reumatologiska enhetens mål är att stoppa ledinflammationen (=remission). Patienter som har uppnått remission hänvisas till ett årligt besök på den reumatologiska mottagningen inom primärvården – om en sådan finns tillgänglig – eller hos sin egen läkare. Årskontrollen stöds av behandlingsplanen som utarbetats av den reumatologiska enheten. På mottagningen bedöms patientens symtom och funktionsförmåga samt allmäntillstånd och ledstatus. Utifrån dessa säkerställer man att

  • patientens ledgångsreumatism förblir i remission

  • patienten tar sin antireumatiska medicinering

  • recept förnyas, och

  • förebyggandet av ytterligare sjukdomar uppmärksammas, med särskild hänsyn till riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar, utvecklingen av osteoporos och infektioner.

Uppdaterad 5.1.2022