Gå till sidans innehåll

Ledprotesoperation i nedre extremiteten

Ledprotesoperationer i en nedre extremitet övervägs när en långt framskriden ledskada orsakar smärta och värk eller avsevärt begränsar rörligheten.

Skador på ledbrosket som orsakas av ledinflammation och erosion av benet som omger leden leder till begränsad rörlighet, felställningar, instabilitet eller fel i leden och smärta. Dessa problem ger orsak att överväga operation. En stor del av reumaortopediska operationer idag är ledprotesoperationer. Skadade ledbrosk och benändar ersätts under operationen med ledproteser.

En ledprotesoperation av höften ger vanligtvis utmärkt resultat. Höften blir smärtfri och rörelseomfånget antingen bibehålls eller förbättras. Höftprotesen består av en lårdel och en skåldel. Ledprotesens glidytor är antingen en kombination av ett metall- eller keramikhuvud och en polyetenskål eller ett keramikhuvud och en keramikskål. Ledprotesen kan fästas med cement, varvid den sitter på plats omedelbart, eller utan cement, varvid den fästs genom förbening med ledprotesens yta. Man väljer ut den ledprotes som passar bäst för varje enskild patient.

En ledprotes kan läggas in för att korrigera felställningar i knäet, förbättra knäets rörlighet och stabilitet samt för att lindra inflammation och smärta. En lyckad ledprotesoperation ger lättnad i flera års tid. Värken försvinner, svårigheter att gå korrigeras och ledens rörlighet förbättras. Under operationen ersätts det skadade brosket och de skadade benändarna i leden med en ledprotes som består av en lårdel, en underbensdel och vid behov en knäskålsdel. Ledprotesens lårbensdel och underbensdel är tillverkade av metall med en glidyta av polyetenplast mellan dem. Knäprotesen fästs med bencement.

En ledprotesoperation av vristen är ett alternativ till steloperation. Förändringar i vristen och fotbladet är en vanlig orsak till svårigheter att gå. En ledprotesoperation av vristen är motiverad när smärta, svullnad, begränsat rörelseomfång eller felställning stör det dagliga livet och nattsömnen. Valet av operationsmetod påverkas av hurdan vristens felställning är och fotens blodcirkulation. Målet med ledprotesoperationen är inte bara att lindra smärta utan också att möjliggöra normal gång. Vid operationen avlägsnas de skadade ledytorna och ersätts med ledkomponenter av metall och en plastdel.

Uppdaterad 28.4.2022