Gå till sidans innehåll

Behandlingen av det allmänna hälsotillståndet vid ledgångsreumatism

En person med ledgångsreumatism bör också särskilt värna om sitt allmänna hälsotillstånd.

  • Det är bra att sluta röka. Rökning är förknippad med flera olika ogynnsamma hälsoeffekter. Den kan också förvärra symtomen på reumatism.

  • En måttlig viktnedgång rekommenderas om det finns övervikt.

  • Det är viktigt att sova och vila tillräckligt.

  • Infektioner i kroppen måste undersökas och behandlas noggrant. Tänderna ska vara i gott skick.

  • Ledgångsreumatism är förknippad med en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Dessa sjukdomar bör identifieras och behandlas så bra som möjligt. Dessa sjukdomar behandlas av din egen läkare inom primärvården.

  • Motion rekommenderas. Det förbättrar det allmänna måendet och förbättrar vårdbalansen i ledgångsreumatismen. Endast i situationer där inflammationen är kraftig eller leden är betydligt stel och smärtsam bör smärtande belastning på leden i fråga minskas.

  • Kyl- och/eller värmebehandlingar kan användas efter behag.

  • Vaccinationerna bör hållas uppdaterade. Influensavaccin rekommenderas för alla reumapatienter. För personer som behandlas med flera läkemedel eller som tar biologiska läkemedel och nyare syntetiska antireumatiska läkemedel rekommenderas också en separat vaccination mot lunginflammation. Det rekommenderas också att familjemedlemmarna vaccinerar sig mot influensa för att minska sannolikheten för att smitta patienten.

Uppdaterad 5.1.2022