Gå till sidans innehåll

Behandling av Raynauds fenomen

Hörnstenarna i behandlingen av Raynauds fenomen är varma kläder, att sluta röka och läkemedel som utvidgar blodkärlen.

  • Varma handskar och varma kläder i allmänhet rekommenderas som egenvårdsåtgärder. Exponering för kyla och vibrationer kan förvärra symtomen av Raynauds.

  • Den symtomatiska behandlingen av alla former av symtom är läkemedel som utvidgar blodkärlen, till exempel nifedipin 10–20 mg/dag.

  • Om det finns en underliggande sjukdom, till exempel sklerodermi, riktas behandlingen mot den sjukdomen. Speciellt tillverkade handskar och benvärmare kan då vara nödvändiga.

  • Eventuell rökning ska avslutas.

  • Man bör se till att huden smörjs in.

  • Hudskador måste förebyggas.

Uppdaterad 7.4.2022