Gå till sidans innehåll

Helhetsvården av en reumapatient

Den reumatologiska helhetsvården planeras tillsammans med patienten och reumateamet som ansvarar för vården.

Patienten är själv den främsta experten på sin egen reumatiska sjukdom. För att patienten ska kunna acceptera sjukdomen och engagera sig i behandlingen krävs att hen anpassar sig till den förändrade livssituationen. Vid sidan av individualiserad och tillräcklig antireumatisk läkemedelsbehandling som påbörjas tidigt stöds vården av olika hjälpmedel, motion, mångsidig kost, god munhygien, hudvård, rökfrihet, god sömn, vaccinationer och behandling av ledinflammationer.

Det kan vara nödvändigt att använda olika hjälpmedel, t.ex. en handledsspjäla, för att förebygga felställningar och lindra symtomen. Hjälpmedel som handledsstöd kan användas för att underlätta dagliga aktiviteter och förbättra funktionsförmågan, förebygga felställningar och lindra smärta.

En mångsidig kost som innehåller mycket grönsaker är viktig. Preliminära uppgifter tyder på att den så kallade Medelhavsdieten minskar den allmänna inflammationen i kroppen. Kosten bör innehålla tillräckligt med kalcium och D-vitamin. Vid behandling av gikt är det väsentligt att undvika livsmedel som innehåller rikligt med puriner (t.ex. småfisk, broilerskinn). Om man misstänker att den egna kosten är otillräcklig är det bra att be om instruktioner från sin vårdenhet.

Ovårdade tänder och tandköttsinflammation bör behandlas eftersom de medför en risk för infektion. Det är bra att gå på tandkontroll enligt anvisningarna från den egna tandläkaren vid primärvården.

Vid en ledinflammation kan man använda lokal köldbehandling på det inflammerade området upp till flera gånger om dagen. Målet med köldbehandlingen är att minska akut inflammation, svullnad och smärta. Förutom kylpåsar kan man ge köldbehandling till exempel med en frysgrönsakspåse eller genom att lägga snö i en plastpåse. En handduk eller annat tyg ska placeras mellan kylpåsen och huden för att skydda huden mot förfrysning. Värmebehandlingar däremot slappnar av spända muskler. Värme kan användas mot smärta när det inte finns några tecken på inflammation i det område som behandlas.

En allmän inflammation i kroppen och antireumatiska läkemedel, särskilt kortison, torkar ut huden. Det lönar sig att smörja huden tillräckligt med baskrämer. Tvätt med starka produkter bör undvikas. Fotvård är särskilt viktigt för att förebygga förhårdnader och sår. Det är viktigt att ha skor som inte skaver.

Det är bra att klippa naglarna tillräckligt ofta. Det lönar sig att vid behov besöka en fotvårdare.

En viktig del av egenvården är att få nödvändiga vaccinationer. Kontrollera din vaccinationssituation på din hälsocentral. Influensavaccin rekommenderas årligen.

Man bör sluta röka. Rökning kan utlösa ledgångsreumatism och försvagar också effekten av antireumatiska läkemedel. Då kan kamratstöd vara till stor hjälp. Genom din egen patientorganisation kan du delta i möten och hitta jämlikar. Det lönar sig att värna om det mentala välbefinnandet, det hjälper dig att anpassa dig till den kroniska sjukdomen.

Infektionssjukdomar kan aktivera den reumatiska sjukdomen, försvåra behandlingen och exponera för ett stort antal andra sjukdomar. Kom ihåg att tvätta händerna med rikligt med tvålvatten och efter att ha torkat dem använda ett handdesinfektionsmedel.

Tillräcklig återhämtning och sömn upprätthåller den allmänna hälsan, eftersom sömnen återställer kroppens funktionsförmåga. Försämrad sömnkvalitet kan öka risken för andra sjukdomar och smärta. Nedan hittar du några användbara länkar om vila och sömn.

Uppdaterad 28.4.2022