Gå till sidans innehåll

Ledprotesoperation i övre extremiteten

Under ledprotesoperationer tar man bort skadade delar av leden och ersätter dem med en ledprotes av konstgjorda material.

Skador på ledbrosket som orsakas av ledinflammation och erosion av benet som omger leden leder till begränsad rörlighet, felställningar, instabilitet eller fel i leden och smärta. Dessa problem ger orsak att överväga operativ behandling. En stor del av de reumaortopediska operationerna idag är ledprotesoperationer. Skadade ledbrosk och benändar ersätts under operationen med ledproteser.

Ledprotesoperation i axeln lindrar smärta effektivt, men hur väl rörligheten återställs beror på utgångsläget. Ju sämre skick de omgivande mjukvävnaderna är i, desto mindre är förbättringen av rörelseomfånget. De dagliga funktionerna underlättas dock väsentligt tack vare operationen. Benstrukturens och rotatorkuffens skick påverkar valet av ledprotes. När det gäller en total axelprotes beläggs skulderbladets ledyta med en komponent i plast som huvudsakligen fästs med cement. Skaftdelen fästs i allmänhet genom benbildning, men även en skaftdel som fästs med cement kan användas. Man är tvungen att använda särskilda ledproteser, till exempel omvända axelproteser, när rotatorkuffen som håller ledprotesen i sin grop har skadats så att den inte längre kan repareras.

En ledprotesoperation av armbågsleden ger också god smärtlindring. Även om ökningen av armbågens rörelseomfång beror på utgångsläget uppnås ofta ett mycket bra funktionellt resultat. De skadade ledytorna ersätts med en ledprotes med halvgångjärn av metall och plast och ledprotesen gjuts fast med cement.

Ledprotesoperation av handleden innebär att man avlägsnar en del av benen i handleden så att protesen får plats och kan fästas vid mellanhandsbenen. Den andra delen av den konstgjorda leden som är tillverkad av titan och plast fästs vid strålbenet. Målet med ledprotesoperationen av handleden är en mer funktionell hand och en smärtfri och rörlig handled. Med hjälp av ledprotesen kan handleden förutom att sträcka och böja sig även röra sig lite i sidled och också underarmens rotationsrörelser bibehålls. Genom ledprotesoperationen underlättas griprörelser och klämkraften förbättras, vilket gör det lättare att klara av vardagliga funktioner.

Handledsproteser kommer på fråga i synnerhet om den ena handleden redan har stelopererats. Steloperation av en handled orsakar en lätt funktionsnedsättning, men steloperation av båda handlederna ökar funktionssvårigheten.

Långvariga inflammationer i knogen orsakar rörelsebegränsningar, felställningar och smärta som beror på skador i leden. Långt framskridna förändringar kan behandlas genom en ledprotesoperation, vars mål är att förbättra handens funktion, förbättra greppet och att lindra smärta. Målet är att göra knogledernas rörelseomfång mer funktionellt och korrigera felställningar, vilket gör det lättare att utföra vardagliga aktiviteter. Vid operationen avlägsnas de förstörda benytorna från knoglederna och ersätts med ledproteser av silikon. Samtidigt strävar man efter att balansera mjukvävnaderna i knogleden och vid behov utföra en rengöring.

Symtom på en framskridande ledinflammation i tummens basled är smärta, minskad styrka i greppet, minskad rörlighet i tummen och felställning. Smärtan märks i synnerhet vid pincettgrepp. Man strävar efter att hålla tummens basled rörlig genom att sätta in en ledprotes eller en boll av senvävnad, som görs av patientens egen sena. Ledprotesen i tummen består av delar som fästs vid handlovsbenet och tummens mellanhandsben. Ihållande inflammation, smärta, svullnad och begränsad rörlighet i fingrets mittled kan behandlas med ledprotesoperation. Den skadade leden ersätts med ledproteser i metall som antingen gjuts fast med cement eller fästs genom förbening.

Målet med en ledprotesoperation av fingret är att förbättra handens funktion, förbättra greppet och lindra smärta. Fingerfärdigheten och pincettgreppet förbättras och därigenom blir de vardagliga funktionerna lättare att klara av.

Uppdaterad 28.4.2022