Gå till sidans innehåll

Symtom vid vaskulit

Sjukdomsbilden vid vaskulit varierar från ett lindrigt tillstånd med få symtom till en allvarlig sjukdom.

Gemensamma symtom för alla vaskuliter är feber, aptitlöshet, viktnedgång, illamående och muskel- och ledvärk. De allmänna symtomen, till exempel feber och aptitlöshet, debuterar ofta före de lokala symtomen som är typiska för vaskulit. Om den förblir obehandlad kan inflammationen leda till blodproppar och syrebrist i de vävnader som blodkärlen försörjer, vilket kan leda till nekroser och funktionshämningar.

De typiska första symtomen på ANCA-vaskuliter är symtom i de övre luftvägarna, till exempel upprepade eller långvariga bihåleinflammationer, täppt näsa, beläggning i näsan, näsblod och inflammationer i mellanörat. Vid lungsjukdom förekommer hosta, blodiga upphostningar och andnöd och även plötslig lungblödning. Glomerulonefrit visar sig med protein och blod i urinen och kan leda till snabbt framskridande njursvikt. Blodtrycket kan plötsligt stiga. Blödning i tarmen och hjärtinfarkt kan även vara symtom på vaskulit. Blodutgjutelser och sår på huden och inflammation i en eller flera nerver som orsakar avsaknad av känsel och smärta är också typiska symtom.

Diagnostiken vid vaskulit hör till den specialiserade sjukvårdens kompetensområde. Det mest tillförlitliga sättet att ställa diagnos är genom biopsiundersökning.

Inflammationsvärdena, dvs. blodsänkan och C-reaktivt protein (CRP), är nästan alltid förhöjda.

Uppdaterad 15.4.2020