Gå till sidans innehåll

Prognos vid Sjögrens syndrom

Den allmänna prognosen för personer med Sjögrens syndrom skiljer sig inte från resten av befolkningen. Sjukdomsförloppet kan inte förutsägas och är känt för att vara förknippat med en ökad risk för lymfom.

Torrhetsymtomen, tröttheten och smärtan kan ibland vara svåra. Torrheten tenderar att bli något värre med tiden. Förloppet av Sjögrens syndrom är inte förutsägbart, men en aktiv sjukdom och symtom kan förutsägas genom en förhöjd sänka, SSA- och SSB-antikroppar och en aktiv sjukdom som debuterat i ung ålder och redan tidigare varit omfattande.

På befolkningsnivå har man funnit att personer med Sjögrens syndrom har en något ökad risk för lymfom. En ökad risk för lymfom kan indikeras av en förhöjd sänka, purpura-förändringar på huden och vissa laboratoriefynd, t.ex. paraprotein i blodet, förekomst av kryoglobulin och låga komplementnivåer.

Uppdaterad 7.4.2022