Gå till sidans innehåll

Uppföljningsprov vid behandling av reumatiska sjukdomar

Reumapatientens egenvård omfattar uppföljningsprov i samband med läkemedelsbehandlingen.

För att säkerställa läkemedelsbehandlingens säkerhet omfattar de flesta läkemedelsbehandlingar uppföljningsprov. Det är viktigt att genomföra proverna planenligt. Uppföljningsproverna, behandlingen av andra sjukdomar som diabetes samt receptförnyelserna sköts via primärvården. Uppföljningsprov tas och kontrolleras inom primärvården. Eftersom praxis kan variera från region till region bör du kontakta din hälsocentral för att kontrollera praxis.

Uppdaterad 28.4.2022