Gå till sidans innehåll

Om systemisk lupus erythematosus, SLE

SLE är en sällsynt autoimmun sjukdom som främst drabbar kvinnor med varierande grad av symtom i olika organ.

Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en reumatisk autoimmun sjukdom som huvudsakligen förekommer hos kvinnor och som är mycket mångsidig och symtommässigt varierande, vid vilken nästan alla organ kan påverkas. Patienterna har en hög förekomst av immunologiska avvikelser, varav de viktigaste är autoantikroppar som är riktade mot nukleära strukturer.

I Finland finns cirka 1 500–2 000 SLE-patienter som behöver sjukhusundersökningar och -vård. Av dessa är 90 procent kvinnor. Inemot hälften av patienterna insjuknar före 30 års ålder. Cirka 15 procent insjuknar som barn, vanligtvis vid 12–14 års ålder. SLE orsakas av genetiska sjukdomsanlag. Samma sjukdom förekommer hos en släkting i 5–10 procent av fallen. Risken att få SLE om man har en enäggstvilling som har sjukdomen är 30–40 procent. Hos syskon är risken cirka tre procent. Undersökningar har identifierat dussintals olika gener som ökar risken för att utveckla sjukdomen. Sjukdomsutbrottet är förknippat med ännu okända miljöfaktorer som har en kontinuerlig eller varierande inverkan under en lång tidsperiod. Rökning, olika hormonella orsaker, solljus och virusinfektioner är troliga riskfaktorer för SLE. Utvecklingen av SLE är en långsam immunologisk händelse vars bakgrund utgörs av komplexa genetiska sjukdomsanlag. De miljöfaktorer som initierar och upprätthåller de immunologiska händelser som leder till SLE och i slutändan utlöser sjukdomssymtomen är inte väl kända. Undersökningarna tyder till exempel på att solljus kan utlösa kliniska symtom på SLE eller aktivera en befintlig sjukdom.

Incidensen och prevalensen av SLE varierar över hela världen. De bakomliggande orsakerna är sjukdomsdefinierande och genetiska, men socioekonomiska och andra miljöfaktorer spelar också en roll. Sjukdomen är vanligare och i genomsnitt allvarligare hos personer med afrikanskt och asiatiskt ursprung än hos vita människor. I norra Europa har den årliga incidensen varierat mellan 3–5 per 100 000 personer. I Finland var förekomsten av sjukdomen 28 per 100 000 på 1980-talet, men är troligen högre i dag.

Uppdaterad 7.4.2022