Gå till sidans innehåll

Uppföljning av behandlingsresultat vid ledgångsreumatism

Målet med behandlingen av ledgångsreumatism är att släcka sjukdomens symtombild.

Behandlingsmålet för ledgångsreumatism är remission. Det innebär att patienten inte har några symtom eller fynd i anslutning till ledgångsreumatism.

Uppföljningen av en patient med ledgångsreumatism är mångdimensionell och ingen enskild indikator ger en övergripande bild av patientens situation. På många reumapolikliniker deltar patienterna i sin uppföljning genom att fylla i en självbedömning av sina symtom, sin funktionsförmåga och sina levnadsvanor vid varje besök. Läkaren undersöker patientens leder. Laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar utförs i enlighet med vårdvägen.

Mätresultaten hjälper reumatologen att bedöma patientens behandlingsresultat och hjälper reumaskötaren att vägleda patienten. Genom att gå igenom resultaten med patienten motiverar man genomförandet av behandlingen och uppföljningen.

Uppdaterad 14.1.2022