Gå till sidans innehåll

Om speciella situationer vid antireumatisk läkemedelsbehandling

Det kan finnas situationer i samband med läkemedelsbehandlingen av reumatism som kräver att man kontaktar en läkare.

  • En akut tarmblödning i samband med användning av antiinflammatoriska läkemedel kräver omedelbar sjukhusvård.

  • Binjureinsufficiens som beror på att en långvarig kortisonbehandling avslutas för snabbt kan försämra allmänkonditionen märkbart. Patienten kan ha feber och den reumatiska sjukdomens symtom aktiveras också ofta. Situationen kräver att kortisonbehandlingen snabbt återupptas och det lönar sig att utan dröjsmål uppsöka vård för att få en bedömning av medicineringen.

  • Läkemedelsbehandlingen, till exempel med sulfasalazin och metotrexat, kan vara förknippad med benmärgsdepression, som kännetecknas av en snabb minskning av vita blodkroppar och trombocyter. Allmänna symtom kan vara hög feber och halsont. Du bör uppsöka vård omedelbart

  • Om en kraftig förhöjning av levervärdena (mer än tre gånger referensvärdet) framkommer under ett säkerhetsprov i samband med läkemedelsbehandlingen ska du utan dröjsmål kontakta din läkare eller sjukskötare i primärvården.

  • En allergisk reaktion som utlöses av läkemedlet kan orsaka kliande utslag, munblåsor och svullnad av slemhinnorna, rodnad och klåda i handflator och fotsulor, andnöd och feber. Du bör uppsöka vård omedelbart.

Uppdaterad 28.4.2022