Gå till sidans innehåll

Gångtest vid behandling av reumatiska sjukdomar

Sex minuters gångtestet är ett test som används för uppföljning av vården.

Du har fått en tid för ett test för att utreda konditionen av ditt andnings- och cirkulationssystem. Hos patienter med systemisk skleros används gångtestet för att följa upp vården.

Förberedelser inför testet

  • Ta med dig ditt rörelsehjälpmedel om du har ett sådant.

  • Använd kläder och skor som lämpar sig för att gå.

  • Undvik tunga måltider och ansträngande träning två timmar före testet.

  • Nagellack och lösnaglar stör funktionen av mätaren som används i testet och ska därför avlägsnas före testet.

Utförande av gångtestet

  • Testet utförs inomhus under ledning av en fysioterapeut.

  • Testet går ut på att gå så långt som möjligt på sex minuter utan att äventyra hälsan.

  • Det är tillåtet att sakta ner eller stanna under testet.

  • Rörelsehjälpmedel är tillåtna.

  • Det tar sammanlagt 30-40 minuter att utföra testet.

  • För din säkerhet görs inte testet om du har feber eller en luftvägsinfektion.

Uppdaterad 28.4.2022