Gå till sidans innehåll

Uppföljning på vårdvägen av patient med ledgångsreumatism

Personer med reumatism bör bekanta sig med de publicerade vårdvägarna.

Uppföljningen av en reumapatient är ett samarbete mellan den reumatologiska enheten och primärvården. I början av sjukdomen ansvarar den reumatologiska enheten för att uppnå en snabb, permanent remission och för patientvägledning, varefter behandlingsansvaret övergår till primärvården. Detta kallas vårdvägen för patienter med ledgångsreumatism. Vårdvägarna beskriver målen för behandlingen, huvudpunkterna för varje uppföljningsbesök, patientens roll i genomförandet av behandlingen och uppföljningsfrekvensen. I bästa fall börjar patientens vårdväg med ett första besök på reumapolikliniken, varefter uppföljningsbesök enligt vårdvägen planeras för patienten för flera år framöver. Vårdvägarna uppdateras i takt med att forskningen och behandlingsalternativen utvecklas. Nedan följer ett exempel på vårdvägen för Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt, andra vårdvägar finns i avsnittet Tjänster. Vårdvägarna är riktgivande och tillämpas individuellt vid behov.

Uppdaterad 5.1.2022