Gå till sidans innehåll

Att undersöka en patient med ledvärk

Vid undersökningen granskas de känsligaste ledområdena, men även andra leder och huden undersöks. Munnens hälsa kontrolleras, hjärtat och lungorna avlyssnas och musklernas ömhet bedöms.

Förutom att undersöka de vanligaste orsakerna till smärta görs en noggrann klinisk undersökning för att fastställa orsaken till smärtan. Vid undersökningen är det bra att be patienten klä av sig allt utom underkläderna för att se kroppen tillräckligt väl.

Undersökning av hela kroppen

Vid undersökningen granskas de känsligaste ledområdena, men även andra leder och huden undersöks. Munnens hälsa kontrolleras, hjärtat och lungorna avlyssnas och musklernas ömhet bedöms. Om symtomen förekommer i till exempel bara det ena knäet, jämförs fynden med det friska knäet.

Bedömning av rörlighet

Rörligheten bedöms i undersökningsrummet, till exempel genom att observera om patienten haltar. För att testa fingrarnas funktion kan man kontrollera om patienten kan knäppa upp och knäppa igen knapparna på skjortan. Styrkan i händerna kan bedömas genom att testa klämkraften. Därutöver granskas om rörligheten är begränsad och om musklerna runt leden har förtunnats.

Undersökning av inflammationsområdet

Efter undersökningen av hela kroppen och rörligheten bedöms svullnaden i lederna. Under undersökningen ska den ömma leden vara i viloläge, och t.ex. knäet undersöks medan patienten ligger på rygg. Huden på en inflammerad led är ofta varm och leden är svullen och öm och har ofta begränsad rörlighet.

Uppdaterad 28.4.2022