Gå till sidans innehåll

Symtom vid reaktiv artrit

Reaktiv artrit innebär vanligtvis inflammation i en stor led i nedre extremiteten, t.ex. knäet eller fotleden, men ledinflammationer förekommer även i händer och tår.

Ledinflammationen vid reaktiv artrit är vanligtvis asymmetrisk, till skillnad från ledgångsreumatism. Andra typiska symtom är bl.a. en korvliknande svullnad av enskilda fingrar eller tår (daktylit) och inflammation i sen- och benfästen (entesit), t.ex. vid akillessenans fäste vid hälen. Smärta i skinkan som förvärras vid vila kan orsakas av en inflammation i sakroiliakaleden.

Reaktiv artrit kan också vara förknippad med symtom utanför leden, t.ex. hudsymtom (psoriasisliknande utslag eller knölros), inflammationssymtom i ögonen (konjunktivit eller irit) och symtom i urinvägarna.

Uppdaterad 7.4.2022