Gå till sidans innehåll

Mätning av tårvätska vid behandling av reumatiska sjukdomar

Tårutsöndring mäts med Schimertestet, som kan användas för att verifiera symtombilden för Sjögrens syndrom.

Målet med studien

Schirmertestet mäter mängden tårutsöndring med hjälp av tunna pappersremsor. Testet kan användas för att diagnostisera Sjögrens syndrom.

Förberedelse inför undersökningen

Om du använder fuktande ögondroppar ska du göra ett uppehåll i användningen från och med föregående kväll. Endast medicinska ögondroppar, t.ex. för behandling av glaukom, kan användas på morgonen. Mätningen görs helst utan smink på ögonen. Kontaktlinser bör avlägsnas.

Genomförande av undersökningen

Den vikta änden av pappersremsan placeras under det nedre ögonlocket i ögonvrån. Efter 5 minuter tar skötaren bort remsorna och mäter resultatet. Under mätningen kan du hålla ögonen lätt slutna eller öppna. Ett resultat där remsan under fem minuter fuktas på en sträcka som är mindre än 5 mm tyder på torra ögon.

Uppdaterad 28.4.2022