Gå till sidans innehåll

Behandling av systemisk skleros, sklerodermi

Det finns flera sätt att lindra symtomen vid sklerodermi. Multidisciplinär symtomatisk behandling och skydd mot kyla är avgörande.

Behandlingen av sklerodermi är multidisciplinär och vårdteamet omfattar förutom en reumatolog även andra specialister, vars sakkunskap berör behandlingen av de olika angripna organen. Sjukdomens symtom kan behandlas på många olika sätt. På så sätt kan sjukdomens förlopp fördröjas eller skador på de inre organen förebyggas.

  • Grunden för samtliga behandlingar är skydd mot kyla. Huvudet och ansiktet ska skyddas. Behandlingen omfattar varma kläder, handskar och skor.

  • Basvården av huden är viktig och sådana fingersår som kan uppkomma till följd av fingrarnas skleros och den försämrade blodcirkulationen ska förebyggas och behandlas. Så kallade kalciumantagonister kan lindra Raynauds syndrom och förebygga att förändringarna framskrider. Man kan ha nytta av lokalt applicerad kalciumantagonistkräm, nitroglycerinplåster och -kräm.T

  • Hälsosamma levnadsvanor och att sluta röka är särskilt viktigt för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar samt för den perifera cirkulationen och lungfunktionen. Även regelbunden och varierad motion har också en hälsofrämjande effekt.

  • Motion, hudvård och hjälpmedel används bland annat för att upprätthålla en god finger- och handfunktion. Att huden i ansiktet stramas åt kan påverka ansiktsuttryck, tal och munhygien.

  • Tänderna ska vara i gott skick.

  • Eventuella infektioner ska skötas omsorgsfullt och säsongsinfluensavaccin rekommenderas.

Uppdaterad 7.4.2022