Gå till sidans innehåll

Om jättecellsarterit

Jättecellsarterit är den vanligaste formen av blodkärlsinflammation, dvs. vaskulit hos personer över 50 år.

Det viktigaste symtomet är huvudvärk som skiljer sig från tidigare huvudvärk och som ofta är ensidig. Med kortisonbehandling avtar vanligtvis symtomen snabbt.

Temporalarterit är den vanligaste formen av jättecellsarterit. Till en följd av den inflammatoriska reaktionen i jättecellsarterit förtjockas blodkärlens vägg och blodcirkulationen försämras i de vävnader som blodkärlen försörjer. Detta leder till syrebrist i målorganet. Den allvarligaste komplikationen är en bestående förlust av synen.

Prognos

Prognosen för jättecellsarterit är god, men sjukdomen kan återkomma. Kortisonbehandlingen kan vara svår att genomföra på grund av de biverkningar den orsakar. Kortison kan därför åtföljas av kortisonsubstitut eller kompletterande läkemedel. Effektiviteten av dessa immunmodulerande läkemedel, såsom metotrexat och leflunomid, varierar. IL-6-blockerare kan i vissa fall ge en bra terapirespons.

Uppdaterad 7.4.2022