Gå till sidans innehåll

Graviditet och systemisk lupus, SLE

Det är bra att med sin reumaläkare diskutera planerna på att skaffa barn i god tid före graviditeten.

Det är viktigt att förebygga graviditet under den aktiva fasen av SLE. Det är bra att bedöma sjukdomens helhetssituation tillsammans med den behandlande läkaren innan man planerar en graviditet. Läkemedelsbehandlingen får inte avslutas på eget bevåg. De vanligaste medicinerna mot SLE, till exempel hydroxiklorokin och kortison, kan användas under hela graviditeten och amningen. Användningen av andra mediciner under en eventuell graviditet bedöms från fall till fall. Vid behov kan azatioprin och ciklosporin användas även under graviditet och amning.

Fostret löper en ökad risk för överledningsrubbningar i hjärtat om SSA- och SSB-antikroppar har påvisats hos modern. I sådana fall är det skäl att modern följs upp på mödrapolikliniken.

Uppdaterad 7.4.2022