Gå till sidans innehåll

Antireumatiska läkemedel och vaccinationer

Reumatiska sjukdomar kan försvaga kroppens immunförsvar, liksom läkemedelsbehandling av reumatiska sjukdomar. Vid vaccinationer bör man beakta de antireumatiska läkemedel som används.

Vaccinationsrekommendationerna bestäms individuellt och vaccinationerna ges inom öppenvården.

  • Om möjligt lönar det sig att undvika att vaccinera sig samma dag som man tar biologiska läkemedel eller metotrexat. Vid behov kan de också tas samma dag.

  • Se THL:s webbplats för anvisningar om du behöver ta flera vacciner.

  • Det rekommenderas att närstående till en person som tar ett immunsuppressivt antireumatiskt läkemedel tar de vacciner som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.

  • En försiktighetsperiod på 6–12 månader rekommenderas för vaccination av nyfödda med levande vacciner om ett biologiskt läkemedel har använts efter mitten av graviditeten. Situationen ska bedömas på rådgivningen från fall till fall, beroende på läkemedlet, den graviditetsvecka då användningen avbröts och barnets hälsotillstånd.

Anvisning som kan skrivas ut:

Uppdaterad 8.11.2022