Gå till sidans innehåll

Barn, antireumatiska läkemedel och operation

När man gör uppehåll i medicineringen vid ortopediska operationer och ortopediska åtgärder på barn bör man följa de läkemedelsspecifika anvisningarna för uppehåll i läkemedelsbehandlingen. Läs Reumahusets anvisningar som kan skrivas ut från länken som finns på webbplatsen.

Vid elektiv ortopedisk operation av barn följs ofta samma riktlinjer som vid operationer av vuxna.

För patienter med särskilt hög risk måste längre uppehåll i läkemedelsbehandlingen eventuellt övervägas. Glukokortikoider i höga doser ökar infektionsrisken och kan försvåra sårläkningen.

För de vanligaste åtgärderna på barn behöver man inte ha uppehåll i läkemedelsbehandlingen med vanliga antireumatiska läkemedel eller cytostatika. Uppehåll i läkemedelsbehandlingen med biologiska läkemedel görs endast om operationsobjektet redan är infekterat.

Anvisning som kan skrivas ut med läkemedelsspecifika anvisningar:

Uppdaterad 5.5.2021