Gå till sidans innehåll

Antireumatiska läkemedel i samband med tandåtgärder

Enligt nuvarande information är det inte rekommenderat att ta en paus från antireumatiska läkemedel under tandvårdsbehandlingar.

Paus från reumatoidläkemedel i samband med tandingrepp rekommenderas inte. Enförsening av doseringen av antireumatiska läkemedel (TNF-blockerare) kan leda till bildningav läkemedelsantikroppar och nedsattt effektivitet hos läkemedlet.

Vid en allvarlig tandinfektion kan en paus från det biologiska läkemedlet eller JAK-hämmaren bli nödvändig, vilket indikeras av feberinfektioner eller infektioner som kräversjukhusvård.

I Finland har man tidigare gett olika instruktioner om att sluta använda antireumatiskaläkemedel när muningrepp planeras och utförs för patienten. Andra länder har inte settnågot behov av detta. Enligt internationell praxis fortsätter reumatismmedicinering normalti samband med tandingrepp.

Tandläkaren bedömer patientens risk för infektion individuellt och avgör behovet avantimikrobiell profylax därefter.

Det rekommenderas att personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar görregelbundna tandkontroller. Mun- och tandinfektioner måste upptäckas och behandlasomgående.

Uppdaterad 16.2.2021