Gå till sidans innehåll

Läs mera om behandlingen av reumatiska sjukdomar i tjänsten HälsobynPRO

Ytterligare material för personal som vårdar patienter med reumatism finns på HälsobynPRO. Se vid behov huvudsidan för HälsobynPRO för inloggningsinstruktioner.

Uppföljning av en ung person med barnreumatism

Guiden innehåller information och länkar om hur man organiserar uppföljningen av barnreumatism hos 16–22-åringar (i övergångsfasen).

Reumatiska sjukdomar

Guiden innehåller information om de vanligaste reumatiska sjukdomarna och de läkemedel och åtgärder som hör till dem. Videofilmerna i guiden ger handledning i till exempel genomförandet av lokala behandlingar.

Reumatologiskt ultraljud

I guiden presenteras användningen av ultraljud vid undersökning av reumatiska sjukdomar.