Gå till sidans innehåll

Familjeplanering, graviditet och amning för personer som lider av Sjögrens syndrom

Sjukdomsbilden vid Sjögrens syndrom förblir vanligtvis oförändrad under graviditeten. Det är bra att ta kontakt med den egna vårdenheten redan i familjeplaneringsskedet.

Vid Sjögrens syndrom, liksom vid andra systemiska reumatiska sjukdomar, bör graviditet och medicinering alltid planeras i förväg. Sjögrens syndrom i ett lugnt stadium ökar inte i sig självt risken för komplikationer under graviditeten. Många läkemedel utsöndras i bröstmjölken, så även medicineringen under amning bör planeras i förväg. Sjukdomsbilden vid och aktiviteten av Sjögrens syndrom är vanligtvis oförändrad under graviditeten.

På förlossningskliniken är det värt att nämna att man har Sjögrens syndrom, även om sjukdomen är lindrig. Mycket sällan kan SSA- och SSB-antikroppar vid Sjögrens syndrom orsaka atrioventrikulärt block och överledningsrubbningar hos fostret eller neonatal lupus, en övergående form av lupus hos nyfödda. Om modern har antikroppar mot SSA eller SSB bör fostrets utveckling övervakas under graviditeten med en ultraljudsundersökning och från vecka 16–18 med pulsmätning en gång i veckan. Hydroxiklorokin kan minska risken för atrioventrikulärt block när modern har SSA- eller SSB-antikroppar.

Uppdaterad 7.4.2022