Gå till sidans innehåll

Arbetsbeskrivning för reumaskötare

Reumaskötaren är en specialist på reumatiska sjukdomar och en viktig medlem av reumateamet som vårdar reumapatienten.

Reumaskötaren är en sjukskötare eller hälsovårdare som vanligtvis arbetar på polikliniken för reumatiska sjukdomar, polikliniken för barnsjukdomar eller hälsocentralen. Reumaskötaren har i egenskap av specialsjukskötare djupgående kunskaper om reumatiska sjukdomar och relaterad läkemedelsbehandling. Reumaskötaren arbetar tillsammans med läkaren, men också som medlem av ett multidisciplinärt team i den övergripande behandlingen och rehabiliteringen av reumatism.

Reumaskötaren övervakar tämligen självständigt patienternas hälsotillstånd och hur behandlingen genomförs. Ansvaret för behandlingen ligger hos patientens egen läkare. Det centrala i reumaskötarens arbete är att följa upp sjukdomsförloppet och den medicinska behandlingen, bedöma sjukdomens aktivitet och vårdbehovet och att följa upp effektiviteten av medicineringen och biverkningarna. Reumaskötarens huvudsakliga uppgift är att vägleda och ge råd till patienten. Patientrådgivningen omfattar information om den reumatiska sjukdomen och läkemedelsbehandling av den, vikten av levnadsvanor och egenvård samt egen uppföljning av sjukdomen. Reumaskötarens arbete omfattar också bedömning och uppföljning av sjukdomen och medicineringens effektivitet och biverkningar.

Reumaskötaren erbjuder också telefonrådgivning och -mottagning, dit patienter kan vända sig för att berätta om förändringar i sitt tillstånd eller fråga om resultat av blodprov och få information om medicinering. Reumaskötarna har självständig mottagningar där de kan utföra en rad olika åtgärder, inklusive administrering av läkemedel och handledning för läkemedelsinjektioner som patienten själv kan göra, samt olika tester.

Uppdaterad 28.4.2022