Gå till sidans innehåll

Om Sjögrens syndrom

Sjögrens syndrom är en autoimmun sjukdom som hör till de reumatiska sjukdomarna. Det viktigaste målorganet i Sjögrens syndrom är de ekkrina körtlarna, till exempel tår- och spottkörtlarna.

Sjögrens syndrom är en autoimmun sjukdom som hör till de reumatiska sjukdomarna och som huvudsakligen förekommer hos kvinnor. Typiska symtom på Sjögrens syndrom är torrhet i ögon och mun som orsakas av en funktionsstörning i tår- och spottkörtlarna. Vissa patienter upplever dessutom allmänna symtom och symtom i olika organ. Sjukdomsbilden kan vara komplex.

Sjögrens syndrom kan uppträda som en självständig sjukdom. Då talar man om primärt Sjögrens syndrom. Sjögrens syndrom kan även förekomma i samband med någon annan autoimmun sjukdom, vanligtvis ledgångsreumatism, men också systemisk lupus erythematosus (SLE), systemisk skleros och myositer (muskelinflammationer). I sådana fall är det fråga om sekundärt Sjögrens syndrom.

Sjögrens syndrom är en av de vanligaste reumatiska autoimmuna sjukdomarna. Sjögrens syndrom bryter vanligtvis ut i 40–50-årsåldern, men sjukdomen kan förekomma i alla åldrar, även hos barn. Syndromet är klart vanligare hos kvinnor än hos män, 90 procent av de insjuknade är kvinnor. Prevalensen av primärt Sjögrens syndrom har varierat mellan 0,05 och 3,3 procent i olika undersökningar, beroende på vilka kriterier som används för att diagnostisera sjukdomen.

Uppdaterad 8.3.2023