Gå till sidans innehåll

Undersökning och diagnostisering av reaktiv artrit

Reaktiv artrit kan diagnostiseras om ledbesvären föregås av en typisk utlösande infektion, t.ex. diarré eller en könssjukdom.

Med en avföringskultur kan bakterien som orsakat diarrén fångas upp och ett PCR-test kan påvisa klamydia i urin.

Ibland ger dock den föregående infektionen lindriga symtom eller är till och med symtomfri. Då kan den eventuella utlösande infektionen verifieras med hjälp av antikroppar som mäts i blodet. HLAB27-faktorn har inte samma samband med sjuklighet som vid ankyloserande spondylit, men förekomsten av den verkar vara förknippad med ett allvarligare och längre sjukdomsförlopp.

Röntgen av lederna behövs inte i de tidiga stadierna av sjukdomen, men en ultraljudsundersökning kan hjälpa läkaren att bekräfta förekomsten av ledinflammation. Om symtomet är svår inflammatorisk smärta i ländryggen kan en magnetundersökning vara användbar för att upptäcka inflammation i sakroiliakalederna.

Uppdaterad 7.4.2022