Gå till sidans innehåll

Behandling med kortisoninjektioner i praktiken

Kortison injiceras efter rengöring av injektionsstället, vanligtvis med patienten i viloläge. Läkemedlets effekt märks snabbt efter injektionen.

Innan injektionen ges ska området som ska injiceras placeras i viloläge. Det är bra om patienten kan hålla led- och senområdet på plats i viloläge under hela injektionen. Detta minskar smärtan och injektionen lyckas bättre.

Genomförande av injektionsbehandling

Huden rengörs noggrant. Storleken på leden eller senområdet som ska injiceras används för att välja storleken på den nål som ska användas, sammansättningen av det läkemedel som injiceras och den mängd som injiceras.

Om det finns en ökad mängd ledvätska i leden eller senskidan som ska injiceras lönar det sig att avlägsna den innan kortisonet injiceras. Detta gör att det injicerade läkemedlet får bättre rum. Ibland används en ultraljudsapparat för att styra injektionen till rätt ställe, särskilt vid höftinjektioner.

Kortisoninjektioner i slemsäckar följer samma principer som injektioner i leder och senområden. Dessa områden kan behandlas oftare och behöver vanligtvis inte hållas i viloläge efter injektionen, men samma riktlinjer för allmän efterbehandling bör följas.

Efter injektionsbehandling

Efter behandlingen täcks injektionsstället med ett plåster som ska sitta på plats i minst två timmar så att injektionskanalen stängs.

På grund av risken för en bakteriell infektion får injektionsstället inte vätas på injektionsdagen. Bastubad rekommenderas inte heller. Det lönar sig att använda köldbehandling eftersom den främjar kortisonets inträde i den inflammerade ledhinnan och minskar därmed kraften i den lokala inflammationen. Köldbehandlingen minskar också smärtan efter injektionen, som ibland kan vara kännbar i cirka 24 timmar efter injektionen. För att uppnå en bra terapirespons är det bra att hålla den injicerade leden eller det injicerade senområdet i viloläge under injektionsdagen. Terapiresponsen tycks särskilt förbättras när man låter de viktbärande lederna (t.ex. knäet) vila nästa dag.

Injektionsbehandlingens effektivitet

Effektiviteten av kortisoninjektioner i leder och senområden bygger på att kortison minskar utsöndringen av inflammatoriska mediatorer i leden och senområdet och minskar aktiviteten hos de celler som upprätthåller inflammationen. Behandlingen ger snabb terapirespons. Studier har visat att ledskadorna minskar. När inflammationen i leden och senområdet minskar, förbättras deras funktion och smärtan avtar.

Uppdaterad 28.4.2022