Gå till sidans innehåll

Lokalbehandling av höftleden vid reumatiska sjukdomar

Målet med behandlingen

Att dämpa inflammationen i höftleden, lindra smärta och rädda leden.

Förberedelser inför behandlingen

Blåsan bör tömmas före ingreppet.

Genomförande av åtgärden

Ingreppet utförs med en tunn nål under ultraljudsstyrning eller genom att använda ultraljud för att markera injektionsstället före den lokala injektionen. Ingreppet är nästan smärtfritt och tar cirka 15 minuter. Injektionsstället skyddas med ett plåster fram till kvällen.

Utskrivning

Patienten kan gå till sitt transportmedel, men rekommenderas inte köra hem själv.

Eftervård

Under de första två dygnen rekommenderas att man endast rör sig de sträckor som krävs för viktiga dagliga aktiviteter. Individuella anvisningar ges om eventuella andra begränsningar.

Uppdaterad 28.4.2022