Gå till sidans innehåll

Magnetundersökning och reumatisk sjukdom

Inom reumatologin används magnetundersökning för att bedöma en inflammation och strukturer.

Magnetundersökningen (MRI, MR) visar ett stort antal strukturer och vävnader i detalj. Inom reumatologin används den särskilt för att bedöma inflammation i höft- och SI-lederna, vid långvarig inflammation i axeln och för att bedöma käkledens struktur.

Magnetundersökning används också för att visa strukturella förändringar i hjärnan, spottkörtlarna och ögat.

Förberedelser för avbildningen

Det är viktigt att komma ihåg att följa de instruktioner som ges under avbildningen.

Det krävs en separat tidsbokning för magnetundersökningen. Du får i samband med tidsbokningen separata instruktioner för förberedelser inför avbildningen.

Magnetundersökningsapparaten för ljud under undersökningen och därför skyddas patienternas öron med hörselskydd.

Uppdaterad 28.4.2022