Gå till sidans innehåll

Diagnostisering av myositer, inflammatoriska muskelsjukdomar

I diagnostiseringen av myosit används utöver kartläggning av symtomen även olika slags undersökningar.

På grund av deras sällsynthet och mångfald bör diagnostiken och samordningen av behandlingen av myosit koncentreras till centralsjukhus och enheter som är specialiserade på behandling av muskelsjukdomar.

När symtom och muskelsvaghet som är förenliga med inflammatorisk muskelsjukdom upptäcks, undersöks blodprover som omfattar nivåer av muskelenzymer, inflammationsvärden och autoantikroppar. Andra tester är ENMG (elektroencefalogram), magnetundersökning av musklerna och mikroskopisk undersökning av en muskelbiopsi.

En magnetundersökning kan bedöma inflammationens omfattning och aktivitet, och en framgångsrik muskelbiopsi kan bekräfta diagnosen.

Uppdaterad 7.4.2022