Gå till sidans innehåll

Behandling av reaktiv artrit

Den inledande behandlingen av reaktiv artrit är vanligtvis antiinflammatoriska läkemedel. De kan hjälpa till att lindra smärtan och stelheten och hos vissa krävs ingen ytterligare läkemedelsbehandling.

En inflammation i ett knä eller en annan stor led lindras dock snabbast med en kortisoninjektion i leden. Om det finns många inflammerade leder och inflammationsvärdena är tydligt förhöjda kan det vara nödvändigt att ge kortison i några veckor.

Om inflammationen inte avtar med dessa behandlingar kan man påbörja reumatismmedicinering såsom sulfasalazin eller metotrexat. Denna medicinering kan vanligtvis avslutas efter några månader, när de inflammatoriska symtomen har avtagit.

Det finns inga bevis på att antibiotika är effektivt vid behandling av artrit som orsakas av en tarminfektion. Långa antibiotikakurer, upp till tre månader, kan vara användbara vid behandlingen av reaktiv ledinflammation orsakad av klamydia, men kompletterande undersökningar behövs för att klargöra detta.

I sjukdomens inledande fas bör en plötsligt svullen och öm led hållas i vila. När den svåra inflammationen har avklingat måste man se till att bibehålla ledens rörelseomfång och de omgivande musklernas kondition genom motion och vid behov fysioterapi.

Uppdaterad 7.4.2022